سیم کشی سنتور

سیم کشی سنتور فنی است که هر نوازنده سنتوری بدان نیاز پیدا میکند. به دلایل مختلف ممکن است یکی از سیم های سنتور پاره شود و نوازنده نیاز پیدا کند آن را جایگزین کند.در این نوشته به روش تابید صحیح  سیم سنتور  و نصب آن میپردازیم.

هدف ما این است که حلقه ای با سیم سنتور ایجاد کنیم و آن را پشت سیم گیر بیاندازیم.نکته حائز اهمیت در این مبحث این است که تابیدن سیم باید به گونه  ای باشد که:

1-اگر سیم را آنقدر بکشیم که پاره شود. پارگی از نقطه تابیده شدن نباشد

2-سیم تابیده شده پس  از کوک شدن و کشیده شدن در نقطه تابیدگی باز نشود  تا موجب کوک خالی کردن سنتور نشود.

حال سراغ تابیدن سیم سنتور میرویم

1-سیم را به اندازه مورد نظر میچینیم

2-با دست سیم را به حالت حلقه  در می آوریم

3-با انبر دست حلقه ایجاد شده در سیم را میگیریم

4-سیم را به گونه ای دور  هم میپیچیم که هردو با یک زاویه و به دور  هم بپیچند توجه داشته باشید که اگر یکی از سیم ها در مرکز قرار گرفت و سیم دیگر  دور آن پیچید تابیدن شما اشتباه است.زیرا پس از کوک باز میشود.

5-پس از 10 دور تابیدن سیم ، با یک حرکت طرف بلند سیم را در مرکز قرار داده و سیم فرعی را با دو دور، دور سیم اصلی میپیچیم .

6-سیم کوتاه را آنقدر بالا و پایین میکنیم تا جدا شود. این باعث میشود پس از سیم کشی سیم در دست ما ننشیند زیرا سیم  اضافی چنان از ته  جدا میشود که هیچ مزاحمتی ندارد..

 

 

در تصویر بالا سیم های تابیده شده را پس از نصب بر سنتور میبینید

در ویدئو زیر نحوه تابیدن سیم سنتور به تصویر در آمده است

 

ال پس از آماده شدن سیم سراغ نسب آن بر روی سنتور میرویم 

1-حلقه سیم را دور سیم گیر مورد نظر می اندازیم

2-از شیار مورد نظر عبور میدهیم  

3-در سوراخ  گوشی به گونه  ای فرو میکنیم که از طرف دیگر بیرون  نزند تا بعدا در دست ننشیند

4-گوشی را در جهت عقربه ها ی ساعت میچرخانیم در حالی که با دست راست گوشی را میچرخانیم ،با دست چپ سیم را در جهت دور شدن از سنتور تاجای ممکن هدایت میکنیم و سپس در شیار مورد نظر می اندازیم و کوک میکنیم.

به تصویر زیر توجه کنید نتیجه باید مانند تصویر زیر باشد

نکته مهم دیگر که باید به آن دقت کرد این است که سیم نباید به کلاف بچسبد زیرا اگر به کلاف چسبید سیم دیگر مجال حرکت نخواهد داشت و با سفت کردن سیم ، سیم پاره خواهد شد.

ابراهیم هاشمی سازنده و نوازنده سنتور

image-preview
loading