کلاف سنتور

کلاف سنتور چیست؟

در واقع قاب و شیرازه جعبه سنتور را کلاف سنتور میگویند

در تصویر بالا یک کلاف ساخته شده از جنس چوب گردو را مشاهده میکنید

قطر چوب کلاف بطور معمول 2 سانتیمتر و ارتفاع آن به طور معمول 5 سانتیمتر است

کلاف سنتور از 4 قطعه چوب مجزا ساخته میشود و سپس توسط چسب و منگنه به هم متصل میگردد. زاویه اتصال قطعات کلاف در زیبایی و استحکام کلاف نقش بسزایی دارد.

ابعاد کلاف تعیین کننده ابعاد سنتور ماست بنابر این دقت در ساخت کلاف بسیار حائز اهمیت است شکل کلاف ذوزنقه متقارن است که در قسمت راست کلاف گوشی ها نسب میشود ودر سمت چب نیز سیم گیر ها نسب میگردد. کلاف سنتور را از جنس چوب گردوی سخت و یا چوب آزاد میسازند چرا که فشار وارده از سیم های سنتور را که بسیار زیاد است باید تحمل کند.

معمولا در پیشانی سنتور که بیشتر در دید است از چوب های با نقش و نگار زیبا استفاده میکنند.تا زیبایی سنتور را بیشتر کند. استفاده از چوب های با استحکاک کم در ساخت کلاف سنتور میتواند باعث پیچیدن سنتور و یا ترک خوردن کلاف از ناحیه گوشی ها شود.

چوب کلاف سنتور باید به خوبی خشک شده باشد اندک رطوبتی در کلاف سنتور میتواند موجب پیچیدن سنتور بعد از ساخت شود. 

به طور کلی ساخت کلاف در سنتور نقش حیاتی در کیفیت سنتور ساخته شده خواهد داشت  چرا که شیرازه سنتور ما را تشکیل میدهد.

ابعاد کلاف سنتور لا کوک اندکی کوچک تر از سنتور سل کوک است دلیل آن هم این است که با کوچک کردن جعبه سنتور صدا را زیر تر میکنیم تا یک پرده صدا زیر تر بشود.

در تصویر زیر کلاف سنتور سل کوک ساخته شده از جنس چوب گردو را مشاهده میکنید

 

ابراهیم هاشمی سازنده ونوازنده سنتور

image-preview
loading