خشک کردن چوب

یکی از مهمترین چالش ها در تولید انواع ساز های چوبی خشک کردن چوب است.چوب درخت هنگامی که بریده میشود س . . .

بیشتر بدانید
static section
static section

چوب سنتور

سنتور باید از چه چوبی ساخته شود؟ و اصولا سنتور مرغوب از چه چوبی است؟ متداول ترین چوب در ساخت سنتور . . .

بیشتر بدانید

سنتور سل کوک یا لا کوک؟

یکی از سوالات متداول در ضمینه خرید سنتور این است که سنتور سل کوک بخریم یا لا کوک و اصولا تفاوت این د . . .

بیشتر بدانید
static section
static section

شیطانک سنتور

شیطانک قطعه چوبی است که در طرفین سنتور نسب میگردد و وظیفهآن، آن است که سیم های سنتور را سر جای خود ن . . .

بیشتر بدانید

صدای سنتور

یکی از سوال هایرایج و مهم در ساز سنتور این است ,که صدای یک سنتور حرفه ایباید چگونه باشد و دارای چه م . . .

بیشتر بدانید
static section
static section

گل سنتور

از قدیم الایام مرسوم بوده که در صفحه سنتور دو گل تعبیه میکردند.. در واقعگلدر صدا دهیسنتور تاثیر بسی . . .

بیشتر بدانید
loading